Σας ενημερώνουμε ότι από το 2018 και μετά όλες οι πληρωμές προς τον Ο.Σ. Χαλκιδικής θα πραγματοποιούνται μόνο μέσω τράπεζας (κατάθεση ή συναλλαγές μέσω WEB Banking). Αυτό αφορά τόσο την ετήσια εισφορά εκάστου έτους όσο και τυχόν οφειλές από συνδρομές παθελθόντων ετών προς τον Σύλλογο. Ο αριθμός IBAN του Ο.Σ. Χαλκιδικής είναι :

Alpha Bank - GR 51 0140 7280 7280 02002 005 490 - δικαιούχος Ο.Σ. Χαλκιδικής

Alpha Bank
GR 51 0140 7280 7280 02002 005 490
δικαιούχος Ο.Σ. Χαλκιδικής

Πατήστε εδώ για περισσότερα

Ετήσια εισφορά - IBAN

Οδοντιατρικός

Σύλλογος

Χαλκιδικής

Οδοντιατρικός Σύλλογος Χαλκιδικής © 2012-2023

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συνεργασία με οδοντίατρο - ΕΔΟΕΑΠ

Εργασία

 

Job-Search-Competition
Ημερομηνία: Πέμπτη, 10 Απρίλιος 2014 00:00

Τόπος: Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως, , , ,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟ

Ο Ενιαίος Δημοσιογραφικός Οργανισμός Επικουρικής Ασφαλίσεως καιΠεριθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) επιθυμεί να συνεργασθεί με Οδοντίατρους, για παροχή υπηρεσιών στα ιατρεία του Οργανισμού.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

  1. Να έχουν Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία

  2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου Οδοντιατρικής Σχολής της Ελλάδος ή ισότιμης σχολής του εξωτερικού αναγνωρισμένης από το κράτος

  3. Να έχουν Βεβαίωση εγγραφής του Οδοντιατρικού Συλλόγου

  4. Να έχουν άδεια άσκησης Οδοντιατρικού επαγγέλματος

  5. Να έχουν καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

  6. Να έχουν επαρκείς γνώσεις Η/Υ

  7. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για άνδρες)

Οι αιτήσεις με πλήρες βιογραφικό και τα παραπάνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 08:00–16:00 στη Γραμματεία του ΕΔΟΕΑΠ, Σισίνη 18 και Ηριδανού, 5ος όροφος (τηλ.210 72 64 874).

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, στον φάκελο θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ.

Για την επιλογή των Οδοντιάτρων θα συνεκτιμηθούν τυχόν μετεκπαιδεύσεις ή εξειδικεύσεις.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν έως 22/4/2014 (σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής θα γίνουν δεκτές όσες αιτήσεις φέρουν σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι 22/4/2014).

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Ι.Παπασταμέλο (τηλ. 210 72 64 367) ή στο site του Οργανισμού: www.edoeap.gr

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

 


 

 

 

Όλες οι ημερομηνίες


  • Πέμπτη, 10 Απρίλιος 2014 00:00

 

 

Υποστήριξη από iCagenda